Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

 

*****

22.5.2022 Zápis ze shromáždění SV BD, které se uskutečnilo 19.5.2022 ke stažení zde:

Zápis ze shromáždění SV BD 19.5.2022

Předseda SV BD Aleš Nedbálek

*****

2.5.2022 Shromáždění SV BD Bernolákova 1168 se uskuteční 19.5.2021 v 19 hod v zasedací místnosti domu. Pozvánka s programem, návrh na upravené stanovy, domovní řád a plná moc k zastoupení je ke stažení níže:

Výše zmíněné dokumenty Vám byly zaslány i doporučeně poštou, v případě potřeby jsou na vyžádání dostupné u předsedy.

Předseda SV BD Aleš Nedbálek

*****

11.1.2022 Navýšení záloh
V reakci na změny v cenách energií a služeb v Praze od začátku roku 2022 jsme byli nuceni navýšit k 1.2.2022 zálohy ve výpočtových listech k bytovým jednotkám následovně:
 • Vytápění o 26%
 • Teplá voda (TV) o 26%
 • Vodné a stočné (SV) o 6,4%
 • El. energie společných prostor o 15%
 • Odvoz odpadu o 100%
 • Výtah o 15%
Zálohy do fondu oprav ani za vedení BD se nenavyšují. Výpočtové listy budou v nejbližších dnech rozeslány vlastníkům emailem či poštou.

Předseda SV BD Aleš Nedbálek

*****

4.1.2022 Oprava závad po revizi plynu

Dne 31.1.2022 od 8h do odpoledních hodin bude v domě probíhat celková oprava závad na plynovém stoupacím vedeni domu technikem. Prosím o zpřístupnění bytů kde byly závady nalezeny.

Pokud máte zájem, může technik vyřešit i závady na připojovacích hadicích u sporáků, kterou si ale hradí majitelé bytu samostatně. V tom případě prosím o informaci v kolik hodin můžete byt zpřístupnit.

Všichni majitelé budou informování přes sms zprávu.

Předseda SV BD Aleš Nedbálek

*****

8.11.2021 Revize plynových rozvodů v bytech - NÁHRADNÍ TERMÍN

Na ráno 24.11 od 7:15 je dohodnut náhradní termín kontroly pro 8 bytů (1 byt cca 5min). Prosím o zpřístupnění bytu p.Živnůstkovi pro kontrolu.

Předseda SV BD Aleš Nedbálek

*****

8.10.2021 Revize plynových rozvodů v bytech

Dne 4.11.2021 v čase 15-18h bude provedena revize plynových rozvodů a zařízení v bytech. Prosíme a zpřístupnění bytů v tomto termínu a případně nahlášení neúčasti v daném termínu.

Předseda SV BD Aleš Nedbálek

*****

3.9.2021 Shromáždění SV BD Bernolákova 1168 se uskuteční 22.9.2021 v 19 hod v zasedací místnosti domu. Pozvánka s programem a plná moc je ke stažení zde:

Pozvánka na shromáždění 2021 SV BD

Zmocnění k zastupování

Aleš Nedbálek

*****

12.8.2021 Oznámení

Z důvodu neustálých poruch, vyvěšování telefonů a stavu současného komunikačního systému v domě jsme se rozhodli provést výměnu za digitální systém s možností videotelefonu.

 • Výměna proběhne v bytech 18.8. (16.8. bude instalováno tablo a nová páteřní síť, 17.8. proběhne zkušební instalace)
 • V bytech, které nebudou zpřístupněny proběhne instalace v náhradním termínu.
 • Čas instalace nového telefonu ve Vašem bytě je cca 20 min
 • Po kontrole stavu jsou použity stávající vodiče ve Vašem bytě, případně nataženy nové stávající cestou
 • Poškození nebo vyvěšení telefonu v bytě nemá vliv na funkčnost ostatních telefonů
 • Tablo má jednoduše vyměnitelné popisky a je v provedení antivandal
 • Zvonek je součástí bytového telefonu
 • Bude natažena nová slaboproudá páteřní síť

Ohledně data a času výměny Vás budeme jednotlivě oslovovat, případně se ozvěte na A.Nedbálek tel.: +420 776 880 457.
Následně bychom provedli malování po zatečení vody a zapravení prostor po starých el. rozvodech.

Provedení bytového telefonu BT Sprint audio

 • Hrazeno z rozpočtu SV BD
 • (obsaženo v základu, pouze bílé provedení)

V případě zájmu lze instalovat videotelefony za cenu rozdílu od základního provedení

1) BT New CL100 video basic

 • 5“ display
 • cena 5 241 Kč (doplatek 4 473 Kč bez DPH, pouze bílé provedení)

2) BT New CL100 video wifi

 • 5“ display
 • Navíc Wi-Fi připojení – přesměrování videohovoru na mobilní telefon
 • cena 8 369 Kč bez DPH (doplatek 7 601 Kč bez DPH, pouze bílé provedení)

Předseda a revizor SV BD Bernolákova 1168

*****

3. 7. 2021 Oznámení o aktualizaci prováděných prací

Z důvodu nedostupnosti některých materiálů, provedení prací nad rámec původního rozsahu a změny v instalaci bytových připojení se původní harmonogram prodlužuje o následující.

HARMONOGRAM  PRACÍ (AKTUÁLNÍ K 3.7.2021)
7 - 9.7.
Nové přívody pro byty – jednotlivý majitelé budou osloveni a bude s nimi dohodnut čas výměny prováděcí firmou.
Drobné dodělávky, zvonky u bytů a začištění sádrokartonových konstrukcí.
12 - 16.7.
Nové přívody pro byty – jednotlivý majitelé budou osloveni a bude s nimi dohodnut čas výměny prováděcí firmou. Výměna el. přívodu výtahu a zapojení tech. místnosti bývalé výtahové strojovny.
19.7. – 25.7.
Dokončovací práce, revize elektroinstalace a předání díla.


Předseda a revizor SV BD Bernolákova 1168

*****

30.6.2021 Oznámení o renovaci všech domovních přívodů

Na základě probíhající renovace elektroinstalace v našem domě bylo zjištěno, že je většina bytových přívodů nevyhovujících pro zapojení do nových rozvodů, aniž by byly přípojky uvedeny jako závady v revizní zprávě nebo museli být tech. upraveny a zpřístupněny pro průběžné revize a dotažení spojů. Žádný byt nemá připojení vedené vhodnou kabeláží (CYXKH 4x10) a ceny el.
materiálu a prací nyní skokově narůstají.
Na základě těchto zjištění jsme se rozhodli provést celkovou výměnu bytových přívodů, které bude nyní financováno z fondu oprav. Financování bude dále projednáno na nejbližším shromáždění SVBD.
V rámci výměn Vás osloví průběžně technik, aby si s Vámi dohodl vhodný termín. V případě dalších dotazů kontaktujte A. Nedbálek, tel. kontakt je na nástěnce.

Předseda a revizor SV BD Bernolákova 1168

*****

1.6.2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Z důvodů provádění prací na neměřené části odběrných elektrických zařízení vlastníka nemovitosti, bude přerušena dodávka elektřiny pro odběrné místo: Bernolákova 1168/9, 142 00 Praha 4 - Krč 

Popis prací: Montáž elektroměrových rozvaděčů a hlavního domovního vedení 

dne: 15.6.2021 od: 8:00  do  19:00 hod.
dne: 16.6.2021 od: 8:00  do  19:00 hod.

Dodávka elektřiny bude obnovena bezprostředně po provedení prací, které si vyžádal vlastník nemovitosti. 
Děkujeme za pochopení.

Předseda a revizor SV BD Bernolákova 1168

*****

21.5.2021 Oznámení 

Od 7.6.2021 bude probíhat rekonstrukce stoupacího vedení elektroinstalace ve společných prostorech domu a kójích. Z těchto důvodů Vás žádáme, aby jste byli připravení zpřístupnit kóje pro instalaci nového přívodu a světla.

Oznámení o vypnutí elektrické energie v celém domě bude následně ještě sděleno 15 dní před termínem. 

Bude se jednat o 1-2 odstávky, el. energie v celém domě od ranních do večerních hodin (není tedy nutné vyklízet ledničky/mrazničky).

Odstávky na jednotlivých patrech budou upřesněny dle aktuálního vývoje prací. Jednotliví majitelé bytů budou předem informováni. Informace o průběhu budou vystaveny zde na domovním tablu a našich webových stránkách.


HARMONOGRAM  PRACÍ (AKTUÁLNÍ K 21.5.2021)

7 - 13.6.
Lištování ve společných chodbách, příprava, instalace osvětlení domu, příprava na výměnu elektroměrových rozvaděčů.

14 - 20.6.
Výměna elektroměrových rozvaděčů a hlavního domovního vedení, nové přívody pro byty, instalace osvětlení u komor na patrech a osvětlení domu.

21 - 27.6.
Instalace osvětlení u komor na patrech, osvětlení domu a osvětlení prostor náležících k domu včetně technického suterénu. Nové přívody pro byty (poptáno pro byt č. 2, 7, 12, 14, 18, 19, 20, 23, 24 28).

28.6. – 4.7. 
Dokončovací práce, revize elektroinstalace a předání díla.

Předseda a revizor SV BD Bernolákova 1168

*****

11.03.2021 ANKETA - Oslovujeme majitele bytů s prosbou o případné nahlášení zájmu o výměnu zastaralé el. přípojky z domovního rozvodu (od el. hodin) do bytové jednotky - bytového rozvaděče do 22.3.2021.
Pokud již máte modernizovanou elektroinstalaci, ignorujte tuto výzvu.
Rekonstrukce stávajícího domovního rozvodu zatím orientačně připadá na přelom duben/květen 2021. Při této modernizaci budou ke všem  jednotlivým jednotkám přivedeny ve společných prostorech lišty pro vedení nové měděné přípojky dle současných předpisů. Pro zpřesnění rozsahu prací a časování potřebujeme vědět, zda budete požadovat tuto výměnu, kterou si každý majitel bytu hradí z vlastních prostředků.
Pokud máte o výměnu zájem, prosím o vyplnění dotazníků, které jste dostali do schránek a vhození do schránky SV BD v přízemí domu pro další přímou komunikaci.

Případně můžete zaslat údaje(kontaktní telefon / č. bytu / jméno žadatele) na email bd1168@volny.cz případně telefonicky nahlásit na A. Nedbálek tel .: 776 880 457. Realizační firma bude stávající přípojky a jejich stav v domovním rozvodu kontrolovat před zahájením prací. Výměnu pro zvýšení bezpečnosti el. rozvodu v našem domě a vaše budoucí renovace bytů důrazně doporučujeme.

Aleš Nedbálek

*****

21.11.2020  Rozhodnutí k provedení výměny zastaralé el. sítě v domě učiněné na základě uskutečněné ankety ve dnech 1.11.2020 až 15.11.2020. Návrh ve formě ankety byl ve dvou variantách (A – menší rozsah prací a B pro větší), podle rozsahu plánovaných prací i odpovídající ceně, rozeslán na adresy všech vlastníků, tedy členů společenství k vyjádření jejich názoru a potvrzení stanoviska. V této souvislosti bylo nutné uvádět vlastníkem potvrzený souhlas zvolené varianty s datem i vlastním podpisem. Termín k ukončení ankety pro korespondenční hlasování byl určen na 15.11.2020. 

Do uvedeného data bylo z celkového počtu vlastníků společenství, tedy 33 členů, v hlasování odevzdána zákonná nadpoloviční většina vlastníků v počtu 22 členů, kteří mimo 6 vlastníků hlasovali pro variantu B, a to z celkového počtu zúčastněných 66,66%. Uvedenou skutečnost a pravdivost hlasování potvrdil statutární orgán společenství, předseda SV Václav Vojtíšek a Aleš Nedbálek, který se přepočítávání hlasů a kontroly tohoto korespondenčního hlasování jako revizor SV rovněž účastnil.

Aleš Nedbálek

*****

19. 10. 2020 Anketa - do 15.11.2020 bude probíhat anketa k možné renovaci stoupacího vedení ve společných prostorech SV BD Bernolákova 1168. Anketa byla doručena do schránek a případně zaslána na emailové adresy majitelů bytů.

Vyplněné a podepsané anketní lístky prosím odevzdejte do schránky SV BD v přízemí domu, nebo je zašlete na adresu společenství: Bernolákova 1168/9, Praha 4, Krč, 142 00. Prázdná anketa je ke stažení zde:

Anketa

Aleš Nedbálek

*****

11.06.2020 Zápis ze shromáždění SV BD, které se uskutečnilo 10.06.2020 ke stažení zde:

Zápis ze shromáždění SV BD 10.06.2020

Aleš Nedbálek

*****

21. 5. 2020 Shromáždění SV BD Bernolákova 1168 se uskuteční 10.6.2019 v 19 hod v zasedací místnosti domu. Pozvánka s programem a plná moc je ke stažení zde:

Pozvánka na shromáždění 2020 SV BD

Zmocnění k zastupování

Aleš Nedbálek

 


 

Dne 20. 5. 2020  od 8:00 do cca 14:00 bude probíhat výměna bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu firmou INMES s.r.o. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zpřístupnění všech bytů. Práce na výměně vodoměrů začnou od horních pater do spodních pater.

Aleš Nedbálek

*****

12.04. 2019 Zápis ze shromáždění SV BD, která se uskutečnila 03. 04. 2019 ke stažení zde:

Zápis ze shromáždění SV BD 03.04.2019

Aleš Nedbálek

*****

10. 3. 2018 Shromáždění SV BD Bernolákova 1168 se uskuteční 3. 4.2019 v 19 hod v zasedací místnosti domu. Pozvánka s programem a plná moc je ke stažení zde:

Pozvánka na shromáždění 2019 SV BD

Zmocnění k zastupování na SV

Aleš Nedbálek

*****

10. 3. 2019 Oznámení

V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR byl do smlouvy SV BD Bernolákova 1168 o správě domu s Agentura BYT přijat dodatek. Dodatek je možné si stáhnout zde.

Aleš Nedbálek

*****

10. 2. 2019 Upozornění

V současné době bylo pro všechny majitele bytů i NP z našeho domu Agenturou BYT zpracováno oznámení o konkrétních podílech jednotlivých bytů na jejich výnosu z pronájmu části střechy pro firmu T-Mobile za rok 2018.

Oznámení bylo rozesláno všem vlastníkům podle jejich trvalého bydliště. Dle usnesení ze shromáždění vlastníků ze dne 3.5.2018 (4 odd.) budou příslušné vypočítané částky odeslány na příslušné účty majitelů, ze kterých jsou hrazeny poplatky za služby pro společenství s tím, že ještě předtím bude provedena kontrola, zda všechny úhrady příslušných vlastníků jednotlivých bytů vůči společenství byly vyrovnány. V jiném případě dle přijatého usnesení na výše uvedeném shromáždění budou uhrazeny nejdříve tyto pohledávky, nebo alespoň jejich části.

Jelikož částky budou rozesílány na příslušná čísla účtů evidovaná ke konkrétním bytům, je zapotřebí si ověřit správnost těchto čísel účtů a pokud bude některý vlastník požadovat odeslání těchto částek na jiný účet, je zapotřebí o toto společenství písemně požádat. Pokud v některém případě nebude číslo účtu oznámeno, nebo některý vlastník nebude vlastním účtem disponovat, bude tato záležitost řešena individuálně a to ve spolupráci s Agenturou BYT.

Předseda SV BD Bernolákova 1168

*****

2. 1. 2019 Upozornění

Ve dnech 14. – 15.1.2018 budou v našem domě probíhat topenářské práce související s vyčištěním celé topné soustavy domu vč. topných těles - radiátorů. V této souvislosti nebude zapotřebí přítomnost uživatelů bytů (majitelů), pouze v uvedené době bude zapotřebí na hodnotu 1 – 5 otevřít regulační ventily na radiátorech.

Po dobu prací by neměl být zásadně narušen topný režim našeho domu. V případě dotazů k uvedené firmě či plánovaným pracím, je možné se obrátit na vedení našeho SV BD, nebo přímo na odpovědné pracovníky firmy EKO-CHEMO uvedenými v příslušném oznámení.

Předseda SV BD Bernolákova 1168

*****

18. 4. 2018 Shromáždění SV BD Bernolákova 1168 se uskuteční 3. 5. v 19hod. v zasedací místnosti domu. Pozvánka s programem a plná moc ke stažení zde:

Pozvánka na shromáždění 2018 SVJ

Zmocnění k zastupování na SVJ

Aleš Nedbálek

*****

8. 2. 2018 Upozornění

V současné době bylo pro všechny majitele bytů i NP v našem domě Agenturou BYT zpracováno oznámení o podílu konkrétních bytů na výnosu z pronájmu části střechy za rok 2017. Oznámení bylo zpracováno k seznámení majitelům bytů ev. pro jejich daňové účely a to i přesto, že se všechny podíly - uvedené částky převádějí jako obvykle do fondu oprav našeho domu a tím jsou nižší výdaje hrazené u konkrétních bytů v nájemném. Pro bydlící majitele bytů v domě bude toto oznámení vhozeno do jejich poštovních schránek.

V případech ostatních majitelů, nebo pokud některý z vlastníků uvedené oznámení neobdrží a bude mít o něho přesto zájem, je možné si jej dodatečně vyžádat.

Předseda SV BD Bernolákova 1168

*****

14. 6. 2017 Upozornění

Dochází ke změně běžného bankovního účtu SV BD Bernolákova 1168. Doporučuji co nejdříve provést u všech dosavadních příkazů i odchozích plateb za služby u jednotlivých bytů i NP změnu čísla účtu. Nový běžný účet byl v této souvislosti založen u FIO banky a jedná se o účet č.: 2401238203/2010.
Ostatní údaje ve Vašich platebních příkazech vůči SV BD zůstávají i nadále shodné.

Aleš Nedbálek

*****

7. 6. 2017 Upozornění

Dle sdělení Pražské teplárenské, a.s. proběhne v Našem domě ve dnech 7.8.2017 - 10.8.2017 přerušení dodávky teplé vody z důvodu oprav a údržby.   

Aleš Nedbálek

*****

13. 4. 2017 Shromáždění SV BD Bernolákova 1168 se uskuteční 3. 5. v 19hod. v zasedací místnosti domu. Pozvánka s programem a plná moc ke stažení zde:

Pozvánka na shromáždění 2017 SVJ

Zmocnění k zastupování na SVJ

Ing. Jitka Pressová

*****

 

23. 2. 2017 Upozornění

V souvislosti s § 9 zákona o daních z příjmů byl Agenturou BYT zpracován příslušný přehled příjmů jednotlivých bytů i NP a to podle jejich vlastnických podílů získaných za pronájem společných části domu v roce 2016. Tento podíl byl, tak jako v předcházejících letech, započítán do fondu oprav.

Předání konkrétních potvrzení o těchto příjmech k jednotlivým bytům i NP obdržíte do svých schránek, pokud nebude dohodnuto jinak.   

Ing. Jitka Pressová

*****

 

 

20.10. 2016 Zápis ze schůze BD, která se uskutečnila 18. 10. 2016 a schválená zpráva likvidátorky ke stažení zde:

Zápis ze schůze BD 18.10.2016.docx

Zprava__likvidatora_schvalena.doc

Ing. Jitka Pressová

*****

 

29.9. 2016 POSLEDNÍ schůze Bytového Družstva se uskuteční

18. 10. 2016 v 18:30

v zasedací místnosti našeho domu. Účast všech členů je nutná, družstvo tímto bude vymazáno z obchodního rejstříku a nadále budeme pouze SVJ. Pozvánka včetně plné moci, zpráva likvidátora a rozhodnutí ke stažení zde:

POZVANKA na schůzi BD.doc

Zprava__likvidatora.doc

rozhodnuti-vymaz z rejstriku.pdf

Ing. Jitka Pressová

*****

 

 

Dne 22. 8. 2016 byl doručen tento dopis ze stavebního odboru Prahy 4 - dává se na vědomí členům SVJ Bernolákova 1168/9:

sdělení stav. odb.MČ P-4.jpg

Ing. Jitka Pressová

*****

 

31.3. 2016 Dubnová schůze se uskuteční

18. 4. 2016 v 19:00

v zasedací místnosti našeho domu. Bude se týkat především účetní uzávěrky za rok 2015, úprav stanov a oprav domu. Pozvánka a úpravy ke stažení zde:

Pozvánka na shromáždění SVJ 2016.docx

Příloha-uprava stanov.docx

Ing. Jitka Pressová

*****

 

3.1. 2016 Schůze k přiznání k dani z nemovitých věcí se uskuteční

13. 1. 2016 v 18:30

v zasedací místnosti našeho domu. Týká se především bytů č. 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 21, 22, 23, 32, 33, neboli těch, kteří bych chtěli s daňovým přiznáním poradit. Prosím, potvrďte účast. Pozvánka ke stažení zde:

Upozornení na povinnost daň. přiznání SVJ.docx

Ing. Jitka Pressová

 

*****

 

 

17.6. 2015 Zápis z členské schůze 4.6. 2015 - likvidace

Schválený zápis ze schůze ke stažení zde:

Zápis z členské schůze Bernolákova - likvidace 4-6-2015.doc

Ing. Jitka Pressová

 

*****

 

16.5. 2015 Členská schůze BD - ÚČAST NUTNÁ

Dne 4.6. 2015 od 20:00 se koná poslední členská schůze BD, proto je vaše účast nezbytná. Pokud se nebudete moci zůčastnit, pověřte, prosím, písemným zplnomocněním jinou osobu.

Pozvánka a plná moc - zde ke stažení:

pozvanka na 4cerven2015.pdf

Zmocnění k zastupování na SVJ

Ing. Jitka Pressová

 

*****

 

13.5.2015 Výměna vodoměrů

Dne 26.5.2015 v čase 8:00 - 16:00 bude provedena výměna vodoměrů teplé a studené vody. Prosíme a zpřístupnění bytů v tomto termínu. Zároveň je možné si současně v tuto dobu nechat zkontrolovat termostatické ventily a to po předchozí domluvě na tel.: 724 958 523.

Vymena vodomeru

Ing. Jitka Pressová

 

*****

 

20.2.2015 Stanovy SVJ

Vážení členové,

do vrchní části stránek našeho domu byla přidána záložka Stanovy SVJ.

                                                                      Eva Hanzáková, místopředseda BD

 

*****

 

20.2.2015 Upozornění na nové číslo bankovního účtu

Od 1.3.2015 bude pro účely následných plateb SV BD Bernolákova 1168 používán nově založený účet u České spořitelny,a.s. pod č.3927903399/0800.

Zatím, po určitou dobu, budou zachovány oba účty, tedy i původní stávající, tak aby jste měli čas na provedení změn pro zadávání příkazů k platbám nájmů apod..
Současně se změnou účtu brzy obdržíte i nově zpracovaný výpočtový list, kde bude nové číslo účtu rovněž uvedeno.

V Praze dne 20.2.2015      Předseda SV BD Bernolákova 1168
                                       Václav Vojtíšek, v.r.

 

*****

 

20.2.2015  Zápis ze shromáždění (18.2.2015)

 

Zápis ze shromáždění SV BD Bernolákova 1168
konaného dne 18.2.2015 v zasedací místnosti BD

 

Přítomni: Reyhonová, Vojtíšek, Lebeda, Kaňka, Koblová, Středa, Lien Pham Thi, Veltrubská, Staňkovi, Bauer, Pressová, Tuhá, Novotný, Čásárová, Wopat, Hanzák, Churanová, Cihelková, Velebná.
Nepřítomni: Machura ml., Špoutil, Zeidlerová, Malůšková, Novák, Vlasáková, Pospíšilová, Bolek, Jirotka, Vitovič, Kolář, Vránová, Beran.

 

1) Vlastní shromáždění zahájil předseda SV BD Václav Vojtíšek v cca 19.08 hod., kdy přivítal přítomné a oznámil, že v počtu 58,60 % je shromáždění vzhledem k nadpoloviční většině přítomných usnášeníschopné. Jako zapisovatelka byla navržena Mgr. Reyhonová. Dále bylo provedeno hlasování a to současně jak zapisovatele, tak i programu schůze.

Souhlas: 58,6%   Nesouhlas: 0 (nikdo)   Zdržel se: 0 (nikdo)


2) Dále byla Mgr.Reyhonovou přednesena předsedou společenství zpracovaná Zpráva o stavu majetku a hospodaření družstva v roce 2014, která vycházela z provedené účetní závěrky zpracované správcovskou firmou. Dále předseda ještě přednesl zpracované Vyjádření kontrolní komise BD ke zmíněné účetní závěrce i hospodaření družstva v uplynulém roce s tím, že provedenou kontrolou neshledala KK žádné nesrovnalosti. Následně bylo přistoupeno k hlasování.

Souhlas: 58,6%   Nesouhlas: 0 (nikdo)   Zdržel se: 0 (nikdo)


3) V následné části seznámil předseda SV BD přítomné s dosavadním průběhem uskutečněného převodu jednotlivých družstevních bytů z BD Bernolákova II68 do osobního vlastnictví. Bylo konstatováno, že do současné doby bylo převedeno a na KÚ Praha mimo jednoho všech 31 bytů. U posledního bytu (č.2), bylo z důvodu opožděného dořešení právních vztahů k tomuto bytu, zažádáno o převod na KÚ až teprve v letošním roce. Tímto převodem jednotlivých bytů z našeho domu do osobního vlastnictví se družstvo přeměnilo na samostatný subjekt, tedy Společenství vlastníků Bytového domu Bernolákova 1168, které bylo již dříve pod IČ: 03487741 na Obchodním rejstříku v Praze založeno.
Následně bylo hovořeno k návrhu předsedy na převod i nebytového prostoru v domě (NP č.33), projednávána byla i varianta na ponechání NP v majetku družstva prostory dále pronajímat. Vzhledem však k určitým místním specifikám i s tím, že společenství nemůže podnikat a původní družstvo půjde do likvidace, převládl nakonec názor na prodej těchto prostor. V této spojitosti byla ještě byla zvažována možnost určitého finančního zvýhodnění člena našeho společenství, který by chtěl eventuálně tento prostor zakoupit a bylo hovořeno i o konkrétním zájemci. Nakonec však převládl názor na prodej a to za nejvyšší možnou cenu.

Souhlas: 14 (44,9%)   Nesouhlas: 4 (11,6%)   Zdržel se: 1 (2,1%)


4) Následovalo projednávání některých důležitých bodů Stanov SV BD, kdy bylo předsedou společenství konstatováno, že většina práv i povinností zůstává i pro společenství shodná. Jedná se například o evidenci klíčů od domu, hlášení stavebních úprav, jakož i hlášení nájemníků. Nyní však již nebude vybírán poplatek a částky ještě takto případně uhrazené, budou započítávány do nájmu. Nově se však budou rozpočítávat pro všechny vlastníky náklady na provoz výtahu (čl.8/7c), přičemž náklady na odvoz komunálního odpadu zůstanou dle počtu hlášených osob v bytě.
 Vzhledem k tomu, že stále ještě větší část vlastníků nemá Stanovy k dispozici, budou na písemné vyžádání doručeny konkrétnímu zájemci a to podle požadavku buď v elektronické, nebo písemné formě. Rovněž bylo dohodnuto, že budou umístěny na webové stránky družstva.
V další části bylo hovořeno o určení výše odměny pro předsedu společenství za jeho činnost pro společenství (čl.13/6). Po diskusi v tomto směru s tím, že by měla být adekvátní odváděné práci, byla určena měsíční částka 9.999,-Kč měsíčně s tím, že k této částce budou náležet zákonné platby, tedy ze zákona odváděné částky za daně a zdravotní i sociální pojištění. V této souvislosti budou bezprostředně návazně zrušeny všechny odměny vybírané dosud pro představenstvo BD.

Souhlas: 58,60%   Nesouhlas: 0 (nikdo)   Zdržel se: 0 (nikdo)
 

5)Předseda společenství následně krátce představil jednoho z vlastníků a to Ing. Jitku Pressovou, kterou po jejím souhlasu navrhl shromáždění do funkce revizora SV BD Bernolákova 1168. V této spojitosti nebyly žádné námitky ani nejasnosti, proto bylo přistoupeno k hlasování.

Souhlas: 58,60%   Nesouhlas: 0 (nikdo)   Zdržel se: 0 (nikdo)


6) K plánovaným opravám domu bylo konstatováno, že bude zapotřebí v tomto roce vyměnit vodoměry v jednotlivých bytech i NP a to jak na teplou, tak i studenou vodu. V této spojitosti budou vybrány minimálně 2-3 firmy s tím, že ještě před rozhodnutím budou posouzeny jejich návrhy i cenové kalkulace.
Dále bude provedena oprava míst, kde je poškozeno zábradlí u schodiště v domě. Za tímto účelem bude také vybrána vhodná firma.
 Celkově bylo konstatováno, že jiné důležité a nákladné opravy domu zatím nejsou nutné a běžné opravy se provádějí průběžně.

Souhlas: 58,60%   Nesouhlas: 0 (nikdo)   Zdržel se: 0 (nikdo)


7) V rámci diskuse bylo hovořeno o problémech s termoregulačními ventily u topných radiátorů v některých bytech s požadavkem, že jejich funkce by bylo potřeba v některých bytech prověřit, případně vysvětlit jejich činnost. Bylo dohodnuto, že pokud bude vybrána firma Inmes,(jenž nám tyto ventily instalovala) na montáž nových vodoměrů, bude zároveň požádána o kontrolu funkčnosti ventilů v některých bytech.
 Paní Reyhonová také seznámila přítomné se stavem zeleně u našeho domu s tím, že za uplynulé období byla část keříků (jako náhrada za pokácený modřín), buď vandalským způsobem zničena (vytrhána), nebo sama uhynula. Přislíbena je v tomto směru náhrada ze Životního prostředí OÚ Prahy 4 ještě do konce letošního roku. Dále se hovořilo o problému se stromem – kanadskou jedlí,nacházejícího se v blízkosti našeho zadního vchodu s tím, že některým uživatelům bytů především v nižších patrech domu, vadí jeho „mohutnost“, protože nemají tak výhled, světlo apod.. Dále bylo provedeno orientační hlasování, za účelem zjištění počtu vlastníků - obyvatel domu, kterým tento strom překáží a odsouhlasili by eventuálně návrh na jeho pokácení.


V Praze dne 19.2.2015           
                                                Předseda SV BD Bernolákova 1168  
Zapsala: Mgr.Eva Reyhonová      Václav Vojtíšek

 

*****

 

27.1.2015 Pozvánka na shromáždění SV Bernolákova 1168

 

                                                   POZVÁNKA

na shromáždění Společenství vlastníků BD Bernolákova 1168, které se bude konat dne 18.2. 2015 v 19.00 hod v zasedací místnosti domu.

Program shromáždění:

1) Oznámení o usnášeníschopnosti shromáždění, volba zapisovatele a schválení jeho programu.
2) Přednesení účetní závěrky za rok 2014 a její schválení.
3) Seznámení s průběhem převodu bytů do osobního vlastnictví a návrh na převod i NP.
4) Projednání některých důležitých bodů Stanov SV BD vyplývajících ze stávajících podmínek a schválení výše odměny pro předsedu SV.
5) Návrh a volba revizora.
6) Plán oprav domu na r.2015.
7) Diskuze, závěr.

V Praze dne 26.1.2015                   Předseda Společenství vlastníků

                                                             BD Bernolákova 1168

Upozornění : k uskutečnění shromáždění je 50-ti% účast nezbytná!! Je možné využít zastupování, tedy pověření (plnou mocí) pro jinou osobu.

 

*****

 

7.1.2015 Upozornění - Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

 

Vzhledem k již uskutečněnému převodu větší části bytů (20) v našem domě do osobního vlastnictví v roce 2014, vzniká u těchto bytů a tedy jejich majitelů, povinnost zpracovat a do 31.1.2015 na FÚ Prahy 4 podat příslušné daňové „Přiznání k dani z nemovitých věcí“ (modrý formulář vz.č.14). V této spojitosti v něm mj. i vypočítat částku, kterou bude po kontrole FÚ odvádět každý rok nový vlastník jako daň z nemovitosti k určenému bytu. Jako příloha k tomuto přiznání se přikládá kopie kupní smlouvy, tedy „Smlouvy o převodu BJ“ a rovněž kopie „Vyrozumění o provedeném vkladu“ zaslané vlastníkům z katastrálního úřadu.

Jedná se o byty č.1,5,8,9,12,13,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30 a 31.

Jelikož však ne všichni z nových vlastníků BJ z našeho domu jsou asi schopni řádně a správně vyplnit příslušné daňové přiznání, byla původně navržena možnost zpracování podkladů firmou Consultum, s.r.o.. Uvedené by však přineslo těmto novým vlastníkům určité finanční náklady za zpracování, které by museli uvedené firmě následně uhradit.

Z tohoto důvodu proto navrhuji ještě předběžně možnost předchozí vzájemné individuální konzultace za účelem vyplnění výše uvedeného formuláře.

Uvedená konzultace se bude konat dne 15.1.2015 od 18.30hod. v zasedací místnosti našeho družstva.

Předpokládá se, že podklady (formuláře a požadované přílohy), jakož i následné podání přiznání na FÚ si již zajistí již každý samostatně.

V Praze dne 7.12015                        Předseda SV BD Bernolákova 1168
                                                       Václav Vojtíšek

 

***

 

27.12.2014 Odečet bytových vodoměrů - agentura BYT

 

Vážení uživatelé bytů,

dne 7.1.2015 od 17.30 do cca 18.30 bude prováděn odečet bytových vodoměrů.

Žádáme Vás o zpřístupnění bytu našemu zaměstnanci a zajištění volného přístupu k vodoměrům.

Odečet bude provádět Ludmila Kodlová, tel. 734 710 155, email: ludmila.kodlova@agenturabyt.cz

Odečty budou prováděny od horního patra směrem dolů a následně se náš zaměstnanec ještě jednou vrátí do nezpřístupněných bytů. Před podpisem si zkontrolujte, že odečet byl naším zaměstnancem zapsán správně.

Pokud nebudete v tomto termínu zastiženi, bude Vám do schránky vhozen formulář k zapsání stavu bytových vodoměrů. Formulář předejte naší společnosti (osobně, poštou, mailem) nejpozději do 12.1.2015.

Děkujeme za spolupráci.

Agentura BYT s.r.o.

 

***

 

10.12.2014 Zápis z členské schůze

 

Zápis z členské schůze Bytového družstva Bernolákova II68,

která se konala dne 27.11.2014
v zasedací místnosti družstva Bernolákova 1168/9, 142 00 Praha 4, od 19,00 hod.


Program:
1) Zahájení členské schůze a schválení programu.
2) Schválení Stanov BD Bernolákova II68
3) Závěr


Ad 1) Zahájení, schválení programu
Zahájení členské schůze provedl předseda družstva Václav Vojtíšek, který přivítal JUDr. Pavlu Příkopovou, jednatelku firmy Consultum spol. s r.o., které následně předal slovo, a která byla představenstvem Bytového družstva navržena, aby vedla členskou schůzi.
JUDr. Pavla Příkopová konstatovala, že dle prezenční listiny je přítomno 29 členů Bytového družstva, což je 90,63% hlasů z celkového počtu 32 hlasů. Uvedla, že členská schůze Bytového družstva Bernolákova II68 je schopná usnášení.

Schválení programu uvedeného na pozvánce.
K programu nebyly připomínky a byl všemi přítomnými členy schválen. JUDr. Pavla Příkopová navrhla přítomným za zapisovatele pana Tomáše Hanzáka, za skrutátora paní Jitku Pressovou a za ověřovatele pana Václava Vojtíška.
Návrh byl všemi přítomnými schválen.

Ad 2) Schválení Stanov BD Bernolákova II68.
JUDr. Pavla Příkopová konstatovala, že bytové družstvo bylo povinno přizpůsobit své stávající stanovy novým právním předpisům do 30.6.2014. Tento termín sice nebyl dodržen z důvodu delšího procesu připomínkování stanov jednotlivými členy družstva. Členové družstva předkládané stanovy dostali k připomínkám a ty byly, pokud nebyly v rozporu s právními předpisy zapracovány. Následně byly Stanovy zaslány všem členům družstva, z toho důvodu nechala JUDr. Příkopová hlasovat o schválení stanov Bytového družstva Bernolákova II68.

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem:
pro předložený návrh hlasovalo 29 hlasů ze 29 hlasů, což představuje 100 % přítomných hlasů,
proti předloženému návrhu hlasovalo 0 hlasů, což představuje 0 % přítomných hlasů,
zdrželo se 0 hlasů, což představuje 0 % přítomných hlasů.

Předsedající konstatovala, že bylo přijato:

Usnesení č.1:
Členská schůze Bytového družstva Bernolákova II68 schválila předložené Stanovy Bytového družstva Bernolákova II68.


Ad 3) Závěr
Předsedající členské schůze ukončila schůzi.

 

Zapsal: Tomáš Hanzák v.r.                            Ověřovatel: Václav Vojtíšek v.r.

 

*****

 

8.11.2014 Pozvánka na členskou schůzi

                          

P O Z V Á N K A

na členskou schůzi Bytového družstva Bernolákova II68, která se bude konat ve čtvrtek dne 27.11.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti družstva.

 

Program schůze :

1) Zahájení členské schůze.

2) Schválení Stanov BD Bernolákova II68.

3) Závěr.

 

V Praze dne 6.11.2014                                     Představenstvo družstva

 

Účast nutná !!!

 

Pozn.:

Na této schůzi budou za účasti notáře přijímány nové Stanovy našeho BD podle NOZ. S těmito stanovami jste se měli již možnost seznámit nebo je připomínkovat, (stejně tak jako stanovy našeho nového SVJ), následně po schůzi našeho družstva ze dne 14.5.2014 (bod 4).

Z uvedeného důvodu je nezbytná vyšší účast našich členů, případně využití zplnomocnění jiné osoby. Příslušný formulář obdržíte v nejbližších dnech do svých poštovních schránek.

 

*****

 

4.9.2014 Zápis ze Schůze představenstva ze dne 2.9.2014

Vážení členové družstva,

dne 2.9.2014 proběhla schůze představenstva, na které byly probírány následující body:

1. Představenstvo obdrželo nově zpracované účetnictví od správcovské Agentury BYT. Účetnictví muselo být zpracováno nově od počátku letošního roku s tím, že v něm byly zjištěny některé podstatné nedostatky a nesrovnalosti, týkající se především v účtování daní, které prováděla naše bývalá správcovská kancelář SPRAK. Zjištěné chyby byly odstraněny.

2. Dále bylo na základě odsouhlaseného bodu č. 2 z členské schůze družstva, konané 14.5.2014, projednáváno vrácení částek z fondu oprav (FO) našeho družstva. V této souvislosti bude členům družstva, vrácena stejně tak jako v loňském roce, poměrná část těchto ušetřených finančních prostředků. Konkrétně se bude jednat o částky – vratky shodné s těmi, které byly vraceny i v loňském roce. Tudíž: u tzv. „malých“ bytů se jedná o částku 8.400,- Kč, a u tzv. „velkých“ bytů bude částka činit 11.400,- Kč. Celkově by mělo družstvo vracet cca 330.000,- Kč. Rovněž způsob vracení bude probíhat obdobně jako vratky poukazované z FO již koncem roku 2013 s tím, že v krátké době nyní do svých poštovních schránek obdržíte příslušnou žádanku, kterou po vyplnění a podepsání osobou oprávněnou, odevzdáte do schránky BD v přízemí domu. Pokud bude následnou provedenou kontrolou ověřeno, že dotyčný(á), jako řádný člen družstva a osoba oprávněná, má vypořádány všechny právní i finanční závazky vůči družstvu, bude příslušná, výše uvedená částka, následně poukázána na vámi určený a v žádance uvedený bankovní účet.

3. Bylo konstatováno, že současný průběh převádění našich družstevních bytů do OV byl nyní na Katastrálním úřadu v Praze zčásti pozastaven, a to vzhledem k textovým nejasnostem a nedostatkům právně-administrativního charakteru ve vlastním předkládaném „Návrhu na vklad“. V této souvislosti se firma Consultum, která mj. i tento návrh pro nás zpracovává, přislíbila nápravu a to v řádné lhůtě pro tento účel KÚ určené. Zároveň došlo k našemu ujištění, že toto „zdržení“ nebude mít na konečných termínech pro převádění bytů do OV v našem domě zásadní vliv. Se zástupkyní této firmy JUDr. Příkopovou bylo dohodnuto, že následně - přibližně v 1. polovině měsíce října 2014 proběhne za její účasti schůze našeho družstva, na které by mělo dojít i k podepisování smluv o převodu všech bytů do OV.

4. Nezávisle na našem dalším zjišťování notáře, který by pro naše družstvo mohl v dohledném časovém horizontu zajistit na schůzi řádné přijetí a schválení nových „Stanov BD“, ověřit tuto možnost i prostřednictvím Agentury BYT.

Pokud byste měli k některému bodu dotazy či připomínky, můžete kontaktovat buď přímo představenstvo BD, nebo vhodit lístek (se svým podpisem) do schránky BD.
Nepodepsané lístky (tzv. anonym) nebudou brány na zřetel, protože nejsou v souladu se stanovami družstva.

V Praze dne 3.9.2014 Představenstvo BD

 

*****

 

24.7.2014  Zápis ze Schůze představenstva ze dne 22.7.2014

Vážení členové družstva,

dne 22.7.2014 proběhla schůze představenstva, na které byly probírány následující body:

1. Zajištění zvýšení informovanosti členů BD. Za účelem zlepšení informovanosti členů, bude od současné doby na nástěnku družstva v domě i jeho internetové stránky vždy zveřejňován program projednávaných otázek uskutečněné schůze představenstva.

2. V poslední době se u některých členů družstva opakuje problém včasného hrazení nájmu a to v určeném termínu. Jelikož se vesměs jedná opakovaně o stejné členy - byty, budou vůči těmto členům přijímána příslušná dříve BD schválená sankční opatření o kterých budete průběžně informováni.

3. Průběh převodu bytů do OV – dle informací společnosti Consultum, která zajišťuje převod bytů do osobního vlastnictví, probíhá převod dle plánu a podle platných právních norem. Převod všech bytů by měl být hotov v termínu, tedy na podzim 2014.

4. Zhodnocení dosavadní spolupráce s novou správcovskou kanceláří a otázky její další perspektivy.

5. Ukončeno malování vnitřních částí domu. V nedávné době byla ukončena výmalba domu, avšak se zpožděním, které bylo zapříčiněno převážně mařením výkonu (strháváním některých zakrytých částí a nutností jejich následného čištění) ze strany některých našich členů. Podařilo se však dohodnout částečné snížení ceny některých těchto prací a tím družstvo tím ušetřilo.

Pokud byste měli k některému bodu dotazy či připomínky, můžete kontaktovat buď přímo představenstvo BD, nebo vhodit lístek (se svým podpisem) do schránky BD.
Nepodepsané lístky (tzv. anonym) nebudou brány na zřetel, protože nejsou v souladu se stanovami družstva.

V Praze dne 22.7.2014                           Představenstvo BD

 

*****

 

15.7.2014 Byly přidány informace o správcovské kanceláři

 

*****

 

27.6.2014 Plánovaná odstávka teplé vody

Podle sdělení Pražské teplárenské a.s. bude dne 11.8.2014 provedena pravidelná odstávka teplé vody.

Bližší informace na www.ptas.cz